Bahçe Çatıların Yararları

Ali Eryiğit, 1954 yılında Ağrı’da doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1978 yılında mezun oldu. Mezuniyetten sonra Kamu’da ve Özel Sektör’de muhtelif projeler’de Kontrol Mühendisi, Saha Şefi, Proje Koordinatörü olarak görev aldıktan sonra, 1990 yılından itibaren Yalıtım Sektörü içinde yeralmıştır. Su ve Isı yalıtım malzemeleri üreten Firmada önce Bölge Müdürü, daha sonrada Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yaptığı süreçte Su ve Isı Yalıtım malzemeleri satış ve uygulamalarının yanı sıra Teknik Eğitimler, Usta Yetiştirme Kursları vermiştir. Ayrıca sektör dernekleri olan İzoder, Bitüder, XPS Derneğinde muhtelif teknik komisyonlarda görev almıştır. 2009 yılında Standart İzolasyon A.Ş. ailesine katılmıştır.

Bugün bile Bahçe-Yeşil Çatıların sunduğu yararlar hala anlaşılabilmiş değildir. Bahçe çatıların Doğal Görünüm’ü, geniş bir görüş/değerlendirme yelpazesi içinde sadece bir kriter olarak değerlendirilmektedir. Yeşil çatıların; su yalıtımı, su tutma, ısı yalıtımı, iklim ortamının iyileştirilmesinin yanı sıra flora(bitki örtüsü) ve fauna(hayvanlar) için doğal evsahipliği yapması gibi bir çok yararları bulunmaktadır.

Başka hiçbir mimari tarz, binalar ve sakinleri ile çevre için bahsedilen olumlu etkileri sağlayamamaktadır. Böylece Yeşil Çatılar sürdürülebilir bir gelişmenin temel koşulları olan ekonomi ve ekoloji arasındaki dengeyi de karşılamaktadır.

Çıplak ve ya çakıl kaplı çatılar için bahsedilen olumlu argümanları bulmak zordur. Yeşil çatılara karşılık yeşil olamayan çatıların düşük yapım maliyetini savunmak, kısa vadeli hesaplar olarak değerlendirilerek zayıf bir savunma olarak düşünülmelidir. Çıplak çatıların uzun vadede bakım ve onarım maliyetleri Yeşil çatılara göre daha yüksektir. Çatılar, bir yapının en önemli bölümlerinden biri olup, şayet bir önlem alınmazsa ve malzeme kalitesinde bir eksiklik varsa, problemler hızla karşımıza çıkacaktır.

Özel Avantajlar

Çıplak (korumasız) düz bir çatı, profesyonel olarak yapılmış olsa dahi, ömür beklentisi 15 ile 25 yıl arasındadır. Bu, çatının su yalıtımı yüzeyindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkiler nedeniyledir. Yıl boyunca 100°C fazla ısı değişkenliği ve 24 saatte 60°C sıcaklık farklılıkları olağandışı değildir. UV ışınları ve yüksek Ozon etkileri, su yalıtımının yaşlanma sürecini hızlandırmakta ve sonucunda malzeme yorgunluğu, büzüşme, çatlak oluşumu ve su kaçakları ortaya çıkmaktadır. Yeşil çatılar su yalıtımı için koruma sağlamaktadır. Bitki tabakası yaz ve kış aylarında ısı farklılıklarından doğan gerilmeleri engellediği gibi, sıcaklık farkları, yıl boyunca 35 ° C yıl ve 24 saatte 15 C ° ‘yi aşmamaktadır. Ayrıca, Yeşil Çatı, sağanak, dolu, rüzgar, tahrip edici müdaheleler ve yangın gibi mekanik hasarlar durumunda, su yalıtımı için bir koruma tabakası oluşturur.

Tıklayınız : Bahçe Çatı Uygulama Detayları)

Ses Yalıtımı

Yeşil çatılar 3dB’e kadar ses etkilerini azaltmakta ve 8dB’e kadar ses yalıtımını geliştirmektedir. Bu değerler, havaalanları, gürültülü yerler veya endüstriyel alanların yakınında yaşayan insanlar için önemlidir. Ayrıca, verici istasyonlarından yayılan elektromanyetik dalgalar da bitki tabakası tarafından korunabilir.

Isı Yalıtımı

Yeşil çatıları ayrıca ek ısı yalıtımı olarak değerlendirilerek, ısınma ve soğutma amaçlı enerji kullanımını azaltıldığı kabul edilebilir. Bu husus iyi bilinen bir ekonomik fayda olup, daha önceleri bu etkiyi ölçmek mümkün değildi ve binanın enerji dengesi içine Yeşil Çatılar dikkate alınmıyordu.
Doksanlı yılların başında Alman İnşaat Mühendisliği Enstitüsü tarafından Termal Direnç değerleri ( R-değeri) ile özel Yeşil Bahçe Çatılar resmen değerlendirmeye alınınca bu boşluk giderilmiştir. Başlangıçta yapılan ısı yalıtımına bağlı olarak, bu ilave ısı yalıtımı ile 1-2 Lt/m2 yakıt tasarrufu sağlanabilmektedir.

Isı Kalkanı

Sıcak yaz aylarında Yeşil Çatılar terleme yoluyla iç ortam sıcaklığının azalmasına yardımcı olmaktadır. 1995 yılında Drefahl tarafından yapılan testlere göre, Yeşil Çatı altındaki bir dairenin iklimi zemin üstündeki kat ile kıyaslanabilir. Yaz aylarında çatı kaplaması altındaki dairenin tipik aşırı ısınması bitki kaplı çatı döşemesi ile önlenebilir, klima kullanımını azaltarak enerji tüketimini azaltmış olur.

Alan Kullanımı

Yeşil Çatılar bitkiler ve böcekler için barınak, eğlence için çatı bahçeleri, çatı kafeleri ve spor alanları gibi değişik amaçlı kullanım alanları yaratma imkanı sağlamaktadır. Eğer bina ve inşaat teknik gereklilikleri yerine getirilebiliyorsa, orada neredeyse kalıcı ve uzun ömürlü küçük ağaçlarla teras ve bahçeler ile peyzaj tasarımları için sınır yoktur. Çatı mülkiyetinin kullanımı nedeniyle, bina sahibi zemin düzeyinde ek arazi satın alma maliyetlerinden tasarruf edebilmektedir. Olağanüstü görüntü, temiz hava ve özel yaşam da fiyata dahildir. Çatı bahçeleri muazzam çalışma ortamı arttırır ve birleşik yapılarda bile yakınınızda rekreasyon alanları sunar.

Bahçe çatınızda iyi keyifler dileriz.

Ali Eryiğit

Standart İzolasyon A.Ş.

İşbu yazı Uluslararası Yeşil Çatılar Birliği ‘nin teknik yayınlarından derlenerek hazırlanmıştır.


Diğer makaleler
Plywood’da rippling konusu
Su yalıtımı neden gereklidir?
Taş yünü kullanımı zorunlu alanlar
Plywood’da sertifikaların önemi
 
 
 
 
 
Ara ( 0553 246 6507 )