Balkotrade.com > Plywood > Plywood Üretimi

Plywood Üretimi ve Üretim Aşamaları

Plywood üretimi, üretilen plywood cinsine bağlı olarak çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Filmli plywoodlar ile filmsiz plywoodlar arasında kaplama, kalite ayrımı gibi aşama farkları olup, özel ebat kesimleri, kenar boyama gibi işlemler de değişiklik göstermektedir. Plywood üretim aşamaları üzerine genel bilginin verildiği bu yazıda, üretim aşamalarının görsel olarak anlatıldığı resmi de inceleyiniz.

Üretim Aşamaları

Üretim sırasında plywood levhaların işlemden geçtiği aşamalar sırasıyla şöyledir;

 • Tomruk Islatma: Kesilen ağaç tomrukları ıslatılarak işlenmek üzere sıraya alınır.
 • Kabuk Soyumu: İşleme başlanan tomrukların ilk olarak üzerindeki kabuklar ve diğer malzemeler soyularak ağaç ortaya çıkartılır.
 • Tomruk Ölçümü: Tomruklar kesim işlemine girmeden önce ölçülerek istenilen boyutlara göre kesim hesaplamaları yapılır.
 • Tomruk Kesimi: Kesime hazırlanan tomruklar, hesaplanan ölçülerde kesilir ve katmanları oluşturan sıyırma makinesine gönderilir.
 • Katmanların Sıyrılması: Hesaplamalara uygun şekilde kesilen tomruklar, özel makieneler yardımıyla kalemin kalemtraş tarafından soyulmasına benzer şekilde, tomruğa paralel bıçaklar tarafından ince ince soyularak katmanların oluşması sağlanır.
 • Kurutma: Kesimden hemen sonra oluşan katmanlar kurumaya bırakılır.
 • Dizim: Katmanlar, özelliklerine göre sıralanarak dizilir ve katman durumuna göre direk tutkallamaya ya da çeşitli katmanlarla birleştirme ve yamama işlemi yapıldıktan sonra tutkallamaya gönderilir.
 • Köşe Birleştirme: Ebatları yeterli olmayan bazı katmanlar, köşelerinden özel bir makinayla birleştirilir ve tutkallamaya hazır hale getirilir.
 • Katman Birleştirme: Katmanlar tomruk ölçülerine bağlı olarak birbiri ile birleştirilebilir.
 • Yamama: Tomruk üzerindeki kovuklardan kaynaklanan bazı delikler özel katman yamama makinesi tarafından tespit edilir ve oval yamalar ile yamanır.
 • Tutkallama: Plywood’un kullanım yerine bağlı olarak, WBP ya da MR tutkal ile birleştirilen katmanlar preslemeye gönderilir.
 • Presleme: Tutkallanmış ve üstüste dizilmiş katmanlar, kalınlık ihtiyacına göre ayrılmış ve preslenmeye hazırdır. Presleme makinesinde bekletilen katmanlar plywood levhanın ilk halini oluştururlar.
 • Ebatlama: Tutkallama aşamasından sonra kenarlarında kalan katman parçaları temizlenen paneller, istenen ebatlarda kesilir.
 • Zımpara: Panel üzerinde bulunan yüzey düzensizlikleri zımparalanarak giderilir ve panel kalite ayrımı ya da kaplama aşamasına hazır hale gelir.
 • Kalite Ayrımı: Katmanlar yüzeylerine bağlı olarak kalite kalite ayrılır ve filmli/filmsiz olma durumlarına bağlı olarak direk paketlemeye ya da film kaplamaya gönderilir.
 • Kaplama: İşlemleri bitmiş hazır paneller istenilen ürün cinsine bağlı olarak özel fenolik filmler ile kaplanır. Beton kalıpta, zeminde, tır dorselerinde kullanılacak olan bu plywoodların üzeri ihtiyaca uygun filmler ile kaplanır.
 • Özel Kesim: Plywood ürünleri, firmalar tarafından istenen özel kesimlere uygun bir şekilde kesilerek paketlemeye hazır hale getirilir.
 • Kenar Kaplama: Üstüste dizilmiş plywood ürünlerinin kenarları epoxy boya ile kaplanır, jelatinlenerek paletlemeye hazır hale getirilir.
 • Paletleme: Kenarları kaplanmış olan plywood ürünleri, zorlu taşıma ve saklama koşullarına dayanacak şekilde metal gergiler ile paletlenerek nakle hazır hale getirilir.
Ara ( 0553 246 6507 )