Ses Yalıtımı – Sıkça Sorulanlar

Yanmaz Akustik Sünger : Piramit sünger, yumurta sünger, spesiyal sünger, labirent sünger, düz sünger, basotect melamin sünger

Akustik Sünger : Tekno touch sünger (İpeksi kadife kumaş kaplı sünger), vicoustic flexi a50 sünger, bass küpü, basstrap sünger

Ses Kesici Süngerler : Rebonded bondex süngerpan, bariyerli akustik sünger, bariyerli rebonded bondex süngerpan, akustik bondex sünger

Akustik Kaplama Paneller : Akustik kumaş kaplı panel, masa seperatörü, akustik yüzer tavan paneli, akustik baffle, akustik paravan

Titreşim Emici Zemin Ses Yalıtım Malzemeleri : Mantar şiltesi, kauçuk levha, mantarlı kauçuk levha, kauçuk tabanlı akustik halı

Diğer Ses Yalıtım Malzemeleri : Ağır epdm ses bariyeri, ses yalıtım bandı, heraklite panel, taş yünü, aks rapid sünger yapıştırıcısı, akustik kumaş.

Gürültü Ses İzolasyonu Nedir ?

Gürültü, yaygın olarak, istenmeyen ses veya ses kirliliği anlamına gelmektedir. Elektronik alanında gürültü; pre amplifikatör,televizyon gibi ses veya görüntünün çevrilmesini sağlayan sistemlere etki eden, iletilmek istenen bilgi sinyaline karışan parazitlerdir.

Duvar Ses Yalıtımı

Gürültü sesi olarak düşünüldüğünde, genellikle bir anlam ifade etmeyen, belli bir yüksekliği aşan seviyeler için kullanılır. Bu şekilde yaklaşıldığında, yüksek seviyeye ulaşmış herhangi bir ses gürültüdür. Diğer yandan, örneğin iki kişi arasında geçen bir diyaloğu, konuşmaya katılmayan üçüncü bir kişi “gürültü” olarak algılayabilir. Köpek havlaması, komşunun çaldığı yüksek sesli müzik, yoldan gelen araç sesleri veya kırsal bir bölgede duyulan uçak sesi de aynı şekilde “gürültü” olarak değerlendirilebilir.

Gürültü Nedir

Gürültü, insanlar veya elektronik cihazlar arası iletişimi, gönderilmekte olan iletiyi engelleyerek, iletinin anlamını değiştirerek ve hatta çarpıtarak zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir.

Gürültüyü, hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanmaktadır. Ses, ölçülebilir ve varlığı kişiye bağlı değişmeyen nesnel bir kavram olmakla birlikte gürültü kişiye özel, öznel bir kavramdır.

Gürültü Ses İzolasyonu Nedir

Çevre sorunları içinde bulunan gürültü kirliliği (akustik kirlilik) gelişmiş ülkelerde sanayileşme sürecinin sonuçlarından biri olarak ve teknoloji artığı biçiminde ortaya çıkmış ve başta ulaşım gürültüleri olmak üzere 1960 lı yıllardan sonra toplumun çeşitli kesimleri için büyük bir ilgi alanı durumuna gelmiştir.

Ses yalıtım uygulamalarının tek bir modeli yoktur. Yani her mekan için aynı uygulama yapılamaz. Hangi malzeme nasıl kullanılacak bunları belirleyebilmek için ses ölçümü yapmak gerekmektedir. Duvar ses yalıtımı ile ilgili bir örnek verelim. Komşunuzdan gelen seslerin kesilmesi için ses yalıtımı yapmak istiyorsunuz.


Çoğunlukla yapı malzemelerinin kalitesizliği yüzünden 15cm e kadar ulaşan alan kaybı yaşayabilirsiniz. Çünkü bu tip ses yalıtım uygulamalarında bondex süngerpan ve ağır epdm ses bariyeri kullanılmaktadır. İki malzemenin arasında hava boşluğu olmaz ise kullanılan ses yalıtım malzemelerinin ses kesim oranlarından faydalanamayız. Teknik çizimlerimize göz gezdirirseniz bulunduğunuz mekan için yapılabilecek uygulama modellerini inceleyebilirsiniz.

Ses yalıtımı, yankı, eko ve gürültünün olduğu her bölgede yapılabilir. Uygulamalar; ev ses yalıtımı, hastane odası ses yalıtımı, stüdyo ses yalıtımı, emar odası ses yalıtımı, bateri odası ses yalıtımı, piyano odası ses yalıtımı, toplantı odası ses yalıtımı, call center (çağrı merkezi) ses yalıtımı, ofis ses yalıtımı, spor salonu ses yalıtımı, tekne motoru ses yalıtımı, konferans salonu ses yalıtımı, tiyatro salonu ses yalıtımı, sinema salonu ses yalıtımı, ev sinema salonu ses yalıtımı, odyoloji odası ses yalıtımı, reji odası ses yalıtımı, radyo odası ses yalıtımı, disko-bar ses yalıtımı, müzik odası ses yalıtımı, jeneratör odası ses yalıtımı, zemin ses yalıtımı ve daha birçok uygulama alanı bulunmaktadır.

Akustik ses yalıtımı, yapılacak olan uygulamanın görsellik açısından göze hitap etmesini sağlayacak yalıtım uygulamasıdır. Ses kesimi sağlanırken kullanılacak malzemenin üst görünümü akustik ses yalıtım malzemesi ile kaplanmalıdır.

Tavsiye edilen ses yalıtım ürünleri, zeminlerde döşeme altlarına tavan ve duvarlarda ise malzeme üzeri kuru duvar sistemleri(Alçıpan) ile birlikte kullanılabilir. Ses yalıtımı ardından ses kaynağı yönünde oluşturulacak ses boşluğu, yalıtım başarısını artıracaktır.

Ses yalıtımı, uzman ve tecrübeli ekipler tarafından en doğru ürünler seçilerek yapılması gereken hassas bir uygulamadır. Genel kanının aksine, taş yünü, strafor ve gaz beton gibi malzemeler ses yalıtımı sağlamaz. Bu tip ürünler ısı yalıtımı için üretilmiş boşluklu yapılardır. Öte yandan akustik düzenleme için kullanılan yumurta sünger, piramit sünger akustik kumaş kaplı paneller ise uygulama yapılan alanda sesin yankı derecesini düşürme amaçlı kullanıldığından ses yalıtımı sağlamaz. Ancak ses bariyeri ve yoğunlaştırılmış süngerler ile birlikte kullanımlarında yalıtım için uygun hale gelirler.

Desibel ile ifade edilen ölçüm birimi logaritmik bir değerdir. Bu ölçümde iki ses basınç değeri arasındaki fark kullanılır. Sıkça kullanılan frekans değeri ise saniyedeki titreşim sayısını ifade eder. Saniyede elde edilen titreşim sayısının artışı frekansın artışı demektir. Yüksek frekanstaki sesler ince, düşük frekanstaki sesler ise kalın ses olarak duyulur.

Ses yalıtımında en önemli etken, kullanılan malzemenin yapısıdır. Yüzeyin ses yutma katsayısı 0 ila 1 arasında değişkenlik gösterir. Bu değer sönümlenen ses enerjisinin yüzeye çarpan ses enerjisine oranıdır. Yüzey yapısının yumuşak ve kıvrımlı olması yansıtıcılığın düşmesiyle sonuçlanır. Ses bariyerleri ve sünger yüzeyler mevcut ses kaynağından gelen sesin enerjisini düşürdüğü için ses yalıtımı ve akustik düzenlemeler için uygun materyallerdir.

Ses yalıtımı ve akustik düzenleme birbirinden farklı uygulamalardır. Ses yalıtımı için günümüzde en yaygın kullanılan doğru ürün ses yalıtım bariyerli bondex(adepan) malzemesidir. Bu malzeme duvara özel yapıştırıcısı ile uygulandıktan sonra bir miktar ses boşluğu bırakılarak alçıpan uygulaması ile duvar görünümü verilir. Ses yalıtımı yapılacak odanın nem ve yangın riski hesaplanarak alçıpanın çeşidi belirlenir. Nem oranı yüksek alanlarda yeşil renkli alçıpan, yangın riski yüksek alanlarda ise kırmızı renkli alçıpan kullanımı önerilir.

Akustik düzenleme ve ses yalıtımı birbirinden farklı uygulamalardır. Akustik düzenleme, ses kaynağının olduğu ortamda ses yansıması sonucu oluşan rahatsız edici yankıyı engellemeye yönelik bir uygulamadır. Akustik süngerler (Yumurta, piramit vb.) veya akustik kumaş kaplı paneller sayesinde ortamdaki ses yansıması kontrol altına alınır. Dekoratif olması amacıyla tercih edilen materyal akustik kumaş kaplı olarak çeşitli ölçü ve renklerde üretilen panellerdir.

İki daire arasında ses yalıtımı uygulaması yaptırarak komşunuzun gürültüsünü engelleyebilirsiniz. Bu amaçla; duvar elemanlarının üzerine yay vazifesi gören, duvardan geri yansıyan seslerin yutulmasını sağlayan ses yalıtım malzemeleri profiller arasına yerleştirilir veya doğrudan duvar üzerine yapıştırılır ve önlerine kütle oluşturan ikinci bir iç yüzey kaplama malzemesi uygulanır. Böylelikle duvar elemanının “kütle-yay-kütle” prensibi ile ses iletim performansı iyileştirilebilir.

Konuşma, müzik vb. hava doğuşumlu seslere ilave olarak ayak sesi, eşya çekme sesi gibi darbe seslerinin de bitişik veya komşu mekânlara geçişinin önlenmesi için, tercihen üst komşunuzun döşemesine ses yalıtımı uygulaması yaptırması gerekir. Bu amaçla; yapılarda döşemelerin üzerine ses yalıtım malzemeleri serilir ve süpürgelik hizasına kadar duvarlara döndürülür. Böylelikle insanların üzerinde hareket edecekleri veya ses dalgalarının temas edeceği döşemenin duvarlar ile teması kesilerek, ses yalıtım malzemelerinden oluşan bir nevi havuzun içerisine alınması sağlanarak doğrudan veya dolaylı yollardan ses iletimi ortadan kalkar. Üzerinde yürünen döşeme kaplamasının duvar elemanları ile herhangi bir bağlantısı olmadığından, bu sistemlere “yüzer döşeme” adı verilir.
 
Bu uygulamalarda kullanılacak olan malzemeler ses yalıtımı gereksinimlerine göre belirlenir. Müzik, konuşma vb. hava doğuşumlu sesler ile birlikte ayak sesi, eşya sürükleme sesi gibi darbe kaynaklı seslerin mahaller arasında geçişinin azaltılmasında muhtelif kalınlıklarda açık gözenekli ses yalıtım malzemeleri (cam yünü, taşyünü, akustik sünger, gibi) kullanılırken, sadece darbe seslerine karşı ise mm kalınlıklarında, dinamik sertliği düşük olan malzemeler kullanılır.
 
Araç trafiği ve yayalar açısından yoğun bir cadde üzerinde oturuyorum. Ses yalıtımı ile gürültüyü engellemem mümkün mü?
Alınabilecek tedbirlerle komşu ve çevre gürültülerinden büyük ölçüde arındırılmış (azaltılmış) bir eve sahip olabilirsiniz.

Binanız mutlaka uzmanlar tarafından incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik ses yalıtımı uygulamaları, konusunda bilgi birikimi olan yalıtım firmalarınca yapılmalıdır.

Ara ( 0553 246 6507 )